Orientacions d’educació infantil

Cal compaginar temps de joc autònom en què l’infant decideixi què vol fer i com, amb temps i activitats compartides amb l’adult.

Per al temps de joc autònom hem de posar a l’abast de l’infant materials diversos amb els quals pugui elaborar el seu joc: materials per fer construccions, objectes o robes que serveixin per disfressar-se, materials inespecífics (conquilles, bastons, peces de fusta, envasos…), titelles, ninos, cuinetes, contes, fulls, estris d’escriptura…

Pel que fa a les activitats compartides amb l’adult podem fer diferents propostes que ajuden al desenvolupament de les seves capacitats. Per exemple:

 • Activitats de comunicació
  • Llegir contes, demanar als infants que ens els expliquin després, que els acabin de forma diferent…
  • Realitzar un diari i anar-hi incorporant: les anècdotes del dia, retalls d’imatges, petites converses, dibuixos, retalls de paraules de catàlegs…
  • Triar una història o conte i representar-lo amb titelles o escenificant-lo.
  • Inventar històries, dibuixar-les, escriure què hi passa (com ho vulguin escriure).
 • Activitats que impliquin moviment:
  • Proposar jocs que requereixin desplaçar-se, imaginant itineraris o seguint-ne de fixos, lliures o amb obstacles elaborats amb elements i mobiliari domèstic, amb diferents formes de marxa: caminant, saltant, a peu coix, arrossegant-se o rodolant…
  • Fer activitats que necessitin equilibri i coordinació -per la superfície on es desplacem, per la trajectòria seguir o la pròpia naturalesa del joc que es proposi-, amb elements com pilotes, dianes, bitlles …
  • Caminar, córrer, saltar, grimpar, fer equilibris… sempre que sigui possible.
 • Jocs de taula:
  • Parxís, sudoku, trencaclosques, jocs de cartes, etc
 • Activitats en entorns digitals:
  • Enregistrar un àudio o un vídeo amb un conte, una cançó o un relat amb l’infant com a protagonista, i escoltar-lo o veure’l. Comentar amb l’infant què poden fer diferent, com ho poden enriquir…
 • Instal·lar a la tauleta alguna de les apps referenciades al portal Toolbox … i acompanyar els infants en la tria de l’app, en el funcionament i durant el joc.
  • Realitzar els jocs que et proposa el web Edu365
 • Col.laborar en les tasques de la llar
  • Ajudar en la preparació del menjar: pelar fruita, preparar amanides, preparar el berenar…
  • Endreçar l’habitació
  • Parar taula i recollir-la
  • Plegar i classificar la roba…

Orientacions d’educació primària

Cal compaginar temps de lleure i de joc autònom en què els nens i les nenes decideixin què volen fer i com, amb temps i activitats compartides amb els adults.

Per al temps de lleure i de joc autònom hem de posar a l’abast dels els nens i les nenes recursos i materials diversos amb els quals puguin elaborar els seus jocs: materials per fer construccions, objectes o robes que serveixin per disfressar-se, materials inespecífics, titelles, ninos, cuinetes, contes, llibretes, pintures…

Pel que fa a les activitats compartides amb els adults es poden oferir diferents propostes enriquidores que afavoreixen els aprenentatges. Per exemple:

 • Activitats de l’àmbit lingüístic:
  • Redactar un diari explicant que han fet, anècdotes del dia, retalls d’imatges, com s’han sentit… durant els dies que no han anat a l’escola. Pot ser un diari virtual amb enllaços, vídeos…
  • Escriure contes, històries, cançons, poemes… (en diferents idiomes).
  • Planificar i fer un còmic
  • Enregistrar un audio d’històries, contes, descripcions…
  • Enregistrar, amb material audiovisual, moments de la vida quotidiana i les explicacions, descripcions, argumentacions… que trobin adients
  • Escoltar audiollibres
  • Llegir contes, llibres, demanar als infants que ens els expliquin després, que els acabin de forma diferent, que canvïin algun personatge…
  • Visualitzar pel·lícules i altres programes com: InfoK, Dinamiks, Manduka, Una mà de contes, Què, qui, com? Fish&Chips i recollir en el diari idees o aspectes destacats.
  • Visitar museus virtuals i fer relats, dibuixos… de la visita. Buscar informació d’alguna obra que els hagi interessat.
  • Inventar representacions amb joguines, titelles, obres de teatre.
  • Pensar i planificar les vacances escollint llocs a visitar i itinerari a realitzar (google maps).
  • Preparar alguna entrevista d’opinió sobre algun tema del seu interès.
 • Activitats de l’àmbit matemàtic:
  • Gràfica de temperatures. Recull sistemàtic de la temperatura que marca el termòmetre cada dia a una mateixa hora del dia durant dues o tres setmanes. En acabar es pot fer una gràfica que reculli aquestes dades tot indicant la mitjana i explicar què s’hi observa. Si no es disposa de termòmetre es pot consultar la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya.
  • Recull fotogràfic de formes geomètriques. Àlbum fotogràfic que recull fotografies d’elements que podem observar, quotidians, indicant les principals formes geomètriques que hi trobem.
  • Recollida de dades horàries. Recull sistemàtic de dades horàries durant una setmana per a la realització d’una gràfica: temps de dormir, temps de jugar, temps de lectura, temps de veure la tele, etc.
 • On és més barat? Fer una llista de coses que voldríem comprar anotant el preu que té en diferents botigues online. Identificar quin és el preu més barat, el més car i la diferència de diners que ens podríem estalviar si compréssim el més barat.
  • Quina oferta m’interessa? Anotar les ofertes on no hi hagi indicat el percentatge de descompte (per exemple 3×2, segona unitat a meitat de preu, etc.). Intuïtivament decidir quina és la millor. Després calcular el percentatge de descompte que et fan en l’article comprat a cadascuna de les diferents ofertes i comprovar d’aquesta manera si la intuïció ha estat la correcta.
 • Activitats de l’àmbit de coneixement del medi:
  • Els virus

Què són? Com són? Quins tipus hi ha? Què és el coronavirus? A qui afecta? A totes les franges d’edat? A tots els països? Els antibiòtics poden servir per lluitar contra els virus? Quina diferència hi ha entre un antiviral i una vacuna? Per què no hi ha ara mateix una vacuna contra el coronavirus?

 • Les vacunes

Què són? Com funcionen? Com es produeixen? Per què no hi ha una vacuna per al coronavirus? Per què és convenient vacunar-se? Com afecta a tota la població que hi hagi grups de persones que no es volen vacunar?

 • Seguiment de la pandèmia

Consulteu cada dia la informació que donen els mitjans de comunicació i els portals del Departament de Salut com: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus- 2019-ncov/. Feu un comentari cada dia sobre la situació (en un blog, en un clip de vídeo, etc.).

 • Activitat d’experimentació i art:
  • Jugar amb jocs de taula, puzzles, tangram, lego, robots, maquetes…
  • Observar, fer fotografies i recollir al diari.
  • Fer fotografies i gravacions de les observacions realitzades.
  • Fer hipòtesi i recerca de com seran les ciutats del futur (smart cities) i les escoles del futur (smart school)
 • Activitats amb el mòbil o tauleta:
  • Enregistar un àudio amb un conte, amb una cançó i escoltar-lo. Comentar amb el nen o la nena, què poden fer diferent, com ho poden enriquir…
 • Suport a les tasques de la casa
  • Col·laborar en la neteja de la llar
  • Ajudar en la preparació del menjar: pelar fruita, preparar amanides, fer el berenar…
  • Endreçar l’habitació
 • Parar taula i recollir-la
  • Plegar i classificar la roba…

Orientacions d’educació secundària

Cal compaginar el temps de treball autònom en què l’estudiant decideixi què vol fer i com, amb el de lleure i activitats compartides amb la resta de la família.

Pel que fa a les activitats compartides amb la família, es poden fer propostes que ajudin al desenvolupament personal i social de l’alumne tot aprofitant l’ocasió perquè cada jove es responsabilitzi de les tasques domèstiques que li corresponen (higiene i cura personal, neteja i cura de l’ordre dels seus espais, col·laboració en les tasques domèstiques).

Quant a les activitats de treball autònom, es proposen, a títol d’exemple, diferents temes relacionats amb la situació i moment actual que es poden abordar amb una visió global i transversal, on intervenen competències bàsiques de diferents matèries i àmbits, també transversals. Cal preveure la coordinació amb els joves i com fer el retorn dels seus treballs. El producte final de l’alumne tant pot ser un text escrit o en format digital, un enregistrament de veu, un clip de vídeo, una presentació, un blog, etc. Tanmateix, cada centre pot decidir continguts de recerca que consideri pertinents.

Algunes propostes

Els virus

Què són? Com són? Quins tipus hi ha? Què és el coronavirus? A qui afecta? A totes les franges d’edat? A tots els països? Els antibiòtics poden servir per lluitar contra els virus? Quina diferència hi ha entre un antiviral i una vacuna? Per què no hi ha ara mateix una vacuna contra el coronavirus?

Les vacunes

Què són? Com funcionen? Com es produeixen? Per què no hi ha una vacuna per al coronavirus? Per què és convenient vacunar-se? Com afecta a tota la població que hi hagi grups de persones que no es volen vacunar?

Seguiment de la pandèmia

Consulteu cada dia la informació que donen els mitjans de comunicació i els portals del Departament de Salut com: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/. Feu un comentari cada dia sobre la situació (en un blog, en un clip de vídeo, etc.).

Els impostos i la pandèmia

Què és l’IVA? Per a què serveixen els impostos? Què creus que passarà amb l’IVA i la situació de pandèmia actual? Quines conseqüències creus que hi haurà? Si la situació és una pandèmia, una crisi biomèdica, perquè tanta preocupació amb l’economia?

La grip espanyola

Què és? Quan es va produir? Quines conseqüències va tenir? A qui va afectar? Com va afectar a la piràmide de població? Va tenir una mortalitat semblant a la de la Primera Guerra Mundial? Es pot comparar aquella situació amb l’actual? El creixement o decreixement de la població va seguir algun model matemàtic?

El creixement econòmic

Què és el PIB? Què té a veure el PIB i el creixement econòmic? Com es pot veure afectat tot plegat per la pandèmia? A quins sectors econòmics pot afectar més? Com afecta al factor treball? Què opinen els experts sobre la seva evolució?

El nombre d’afectats pel coronavirus

Busqueu dades sobre el nombre d’afectats a Catalunya, l’Estat espanyol o altres països durant el darrer mes. Elaboreu diferents gràfiques amb aquestes dades, i ajusteu amb un full de càlcul l’evolució de les diferents corbes. Quins tipus de creixement observeu? Cerqueu informació sobre el creixement exponencial i expliqueu si pot ser un model adient per al creixement observat en alguna de les gràfiques anteriors.

Un diari del confinament

En un quadern, en uns fulls, digitalment…, com us sentiu més còmodes. Escriviu cada dia sobre el vostre estat d’ànim, sobre les vostres preocupacions, sobre allò que no podeu fer i voldríeu i sobre tot allò que fareu quan superem la pandèmia. Escriviu un diari del vostre confinament, per vosaltres.

Un blog de sèries

Aquests dies hi ha un elevat consum de sèries, força joves devoren capítols cada jornada. Construir un blog sobre una sèrie preferida tot comentant de forma planificada la temàtica, els capítols, els personatges, les seves relacions …

(la música que escolto, els llibres que llegeixo …)