CASAL DE SETEMBRE 2021

CASAL DE SETEMBRE DE L’1 AL 10 DE SETEMBRE DEL 2021

CASAL DE MATÍ:

El casal de matí està dividit en dos grups, destinat a infants de 3 a 12 anys.

Cada dia fan    1 hora de “deures”

                        1 hora de pati

                        1 hora d’activitat.

                        1 hora que segons el dia, destinem a deures, jocs o l’activitat del dia.

SETMANES

 1. 1, 2 i 3 de setembre
 2. Del 6 al 10 de setembre.

HORARI

Acollida:          No hi ha acollida, el casal obra a les 8:30 del matí.

L’horari d’entrada es de 8:30h a 9:00h del matí.

      Casal matí:      Casal de 9:00h a 13:00

                             Horari de sortida: 12:30h a 13:00h.

      Menjador:       13:00h a 15:00h

                             Horari de recollida de 15:00h a 15:30h.

PREUS

      Casal matí:      11€ dia, (10 germans)

      Menjador:       Dinar de casa: 3€ al dia.

                             Dinar de càtering. 7€ al dia.

CAL PORTAR:

Cada dia cal portar una motxilla amb aigua, gorra, crema solar, esmorzar.

INSCRIPCIÓ: Cal enviar tota la documentació a auladaprenentatge@growinggrup.com

 • Formulari d’inscripció
 • Fotocòpia carnet vacunes actualitzat i carnet de salut, si no el tenim.
 • Rebut bancari conforme s’ha fet la transferència.
  • ES90 2100 0377 1401 0077 0957
 • Fotocòpia de família nombrosa o monoparental.

CASAL D’ESTIU 2021

ACTIVITATS CALENDARI CASAL D’ESTIU 2021

SETMANA 28/06 AL 2/07

DILLUNS DIMARTS  DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
JOCS D’AIGUA PATINS PINTURA TALLER POLSERES PARC

SETMANA DEL 5 AL 9 DE JULIOL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
JOCS D’AIGUA ZUMBA PARC EXPERIMENTS GIMCANA

SETMANA DEL 12 AL 16 DE JULIOL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
JOCS D’AIGUA ESPORTS MÚSICA PARC ROBÒTICA

SETMANA DEL 19 AL 23 DE JULIOL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
JOCS D’AIGUA IOGA BIBLIOTECA CUINA PARC

SETMANA DEL 26 AL 30 DE JULIOL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
JOCS D’AIGUA ZUMBA PARC GRAFITI FESTA HOLLY

HORARI d’acollida 8:00H A 9:00H

HORARI de menjador 13:00H A 15:30H

PREU:

Setmana 60€ per alumne 55€ germans.

Dinar: 7€ dia dinar de càtering. 3,5€ dinar de casa.

acollida: 3€ al dia.

CAL PORTAR:

Cada dia una motxilla amb aigua i esmorzar, i gorra.

Les activitats del casal comencen a les 9:00h.

Cada matí fem una hora de “deures” que poden portar de casa o els hi podem posar nosaltres. Seguit de una hora de pati, anem a diferents parcs del municipi a esmorzar i fer una estona d’esbarjo. També podem anar al parc de darrera de l’ajuntament a fer algun esport. Finalment fem l’activitat del dia que ens ocuparà la resta del matí. A La 13:00h cal recollir a tots els alumnes que no es quedin a dinar al passeig dels til·lers a l’alçada de l’aula. Si algun dia plou farem sessió de cinema

INSCRIPCIÓ:

Cal enviar un mail amb la documentació, o entregar-ho de forma presencial de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda.

DOCUMENTACIÓ

 1. Formulari d’inscripció degudament complimentat i signat pel pare, mare o tutor legal del nen/a.
 2. Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 3. Fotocòpia del carnet de salut i vacunacions vigent, si el no el tenim.
 4. Rebut bancari conforme s’ha fet la transferència.
 5. Informe del nen/a amb necessitats educatives especials, si s’escau i/o al·lèrgies.

ES90 2100 0377 1401 0077 0957

CASAL DE NADAL 20-21

CASAL DE NADAL 2020

DIES

23, 24, 28, 29, 30, 31 de desembre

4 i 5 de gener

HORARI

Acollida: 8:00h a 9:00h

Matí: 9:00h a 13:00h

Dinar: 13:00h a 15:00h

PREU

Acollida: 2€/dia

Matí: 10€/dia

Dinar: 7€/dia

ACTIVITATS

 • 23/12/20: Fem manualitats per l’arbre de nadal.
 • 24/12/20: Fem cagar el tió.
 • 28/12/20 Bicicletada fins a milpins.
 • 29/12/20: Taller de cuina, galetes de gingebre.
 • 30/12/20: Anem al parc del falgar.
 • 31/12/20: Mengem raïm i taller de màgia.
 • 04/01/21: Esports.
 • 05/01/21: Taller de fanalets i carta als reis.
 • Si un dia plou i no podem sortir farem sessió de cinema.

CAL PORTAR:

Cada dia cal portar motxilla amb esmorzar i aigua.

Cal venir amb roba còmode i que es pugui embrutar.

28/12 cal portar la bicicleta i casc.

INSCRIPCIÓ:

Cal enviar a auladaprenentatge@growinggrup.com

MESURES COVID: Hi ha un monitor per cada 10 nens, i es faran 2 grups per garantir l’aforament màxim. Els dividirem per edats, faran activitats per separat i sempre hi haurà un grup amb una activitat fóra de l’aula per maximitzar l’espai entre els grups i infants. (Exceptuant els dies de pluja) A cada aula hi haurà gel desinfectant i a cada canvi de classe s’han de rentar les mans. El nostre centre compleix  les garantíes sanitàries i tenim una persona de neteja que desinfectarà el local a diàriament. Disposem de la normativa i protocol d’actuació vigent. S’han eliminat les activitats on es podien trobar amb infants d’altres casals diferents. Es prendrà la temperatura abans d’entrar i assumiu la responsabilitat d’assegurar-vos quan els porteu que no hagin estat en contacte amb altres possibles portadors i no han tingut símptomes de la malaltia.

INFO: WWW.GROWINGGRUP.COM  622 794 788

PASSEIG TIL.LERS 39, CORRÓ D’AVALL. 08520 BCN.

HORARI CURS 21/22

La recollida es farà de 16:30 a:
-Camins de dilluns a divendres,
-Joan Sanpera dilluns i dimecres
-Guerau de Liost dimarts i dijous.
(Té un preu adicional de 3€ mensuals)

El preu es de 33€ mensuals, amb una cuota anual de 15€ de matrícula i 15€ de material anuals.

Les classes grupals començaran el 14 de setembre.
Qualsevol dubte o pregunta us atendrem al 622 794 788 a partir de les 16:00h

-Actualment les classes d’anglès estan plenes i no podem oferir noves places.

-Hi ha places disponibles de 17:00h a 18:00h els divendres per a fer reforç , i de dilluns a divendres de 18:00h a 19:00h.


Moltes gràcies.

#joaprencacasa

L’IOC ha publicat en obert uns recursos de totes les matèries d’ E.S.O. i Batxillerat.
https://educaciodigital.cat/ioc-batx/moodle/

El club super 3 ha publicat amb ajuda del departament d’educació uns videos per aprendre sense sortir de casa per primària, infantil i ESO fins els 14 anys.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/avui_aprenem/aprendre-sense-sortir-de-casa/noticia/2998422/

informació covid-19

Dijous 12 de març del 2020

Benvolgudes famílies.

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir demà 13 de març de 2020 tots els centres educatius i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.

Aquesta mesura té prevista una durada inicial de 14 dies (fins el dia 27 de març de 2020). Prestarem atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació.

Us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que estableix el Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu consultar a http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

De la mensualitat de març es cobrarà la part proporcional.

Atentament:

Flori Barea Gimenez

ELS DEURES

Els deures escolars

Els nens i nenes, infants i adolescents de l’Estat Espanyol són els que dediquen més hores als anomenats “deures” en comparació a les resta d’alumnat d’Europa. Malgrat això, els estudis ens indiquen que el rendiment escolar d’aquests, es troba en els nivells més baixos de la OCDE així com també el fracàs escolar és d’un alt percentatge.

Segons els resultats obtinguts en l’últim informe PISA, en el cas d’Espanya, l’estudi internacional indica que les escoles espanyoles comencen a sortir d’aquesta mediocritat. Per la seva banda, Catalunya, supera la mitjana espanyola, europea i la de la OCDE.

Davant tots els estudiants, des de l’etapa de Primària fins el Batxillerat, trobem nens i nenes, nois i noies que els deures els generen un estat de malestar o fins i tot estrès. Si a més hi afegim l’esforç dipositat en el dia a dia juntament amb activitats extraescolars, els poden arribar a crear un estat de malestar i saturació. Aquests estats però, es poden reconduir a través de l’emoció ja que tal i com ens constata en informes científics, per mitjà d’aquesta també es suma coneixement.

Cal tenir present que “els deures” poden contribuir a una millor retenció del coneixement, major comprensió, implicació de l’alumne/a en el procés d’aprenentatge. Així com adquirir hàbits, una major organització, entre d’altres. Per tant, no estem parlant d’eliminar els deures ni que aquests siguin perjudicials, tant sols ens preguntem com podem evitar el possible malestar que aquests poden ocasionar. Una possible resposta, podria ésser que tal i com se’ns constata en informes científics, a través de l’emoció també es suma coneixement. Per tant, tot estat es pot reconduir per mitjà d’aquesta i, així obtenir una millor visió dels deures escolars.

ASSOCIACIÓ GROWING

La Convenció sobre els Drets de l’Infant en l’article 28 exposa: «Els Estats part reconeixen el dret de l’infant a l’educació i, a fi que es pugui exercir progressivament i en condicions d’igualtat d’oportunitats aquest dret, hauran de en particular:
a) Implementar l’ensenyament primari obligatori i gratuït per a tothom.
b) Fomentar el desenvolupament,
en les diferents modalitats, de l’ensenyament secundari, inclòs l’ensenyament general i professional; fer que tots els infants en disposin i hi tinguin accés, i adoptar mesures apropiades, com ara la implementació de l’ensenyament gratuït i la concessió d’assistència financera en cas de necessitat.
c) Fer que l’ensenyament superior sigui accessible a tothom, sobre la base de la capacitat, emprant tots els mitjans adequats.
d) Fer que tots els infants disposin d’informació i orientació sobre qüestions educatives i professionals i puguin accedir-hi.
e) Adoptar mesures per fomentar l’assistència regular a les escoles i reduir les taxes de deserció escolar.».

Així doncs, contribuir en la millora de la qualitat acadèmica dels infants, adolescents i joves. Per tal de poder-ho aconseguir, promoure un/a aprenentatge/educació perdonalitzat/da per tal d’evitar el fracàs escolar, tot adaptant-nos a les necessitats de cada nen/a. També, desenvolupar la capacitat d’aquests, per regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, així com l’adquisició d’hàbits intel•lectuals i tècniques de treball. Duu a terme una sèries d’estratègies acadèmiques amb l’objectiu de respondre a les necessitats de cada alumne. En la mesura que sigui possible, incidir en evitar la desescolarització dels infants contra la seva voluntat.
En aquest marc és en el que Growing grup planteja la seva missió i les seves activitats.

ACTIVITATS QUE PODEM OFERIR
– Classes de reforç.
– Teràpia individual per els nens .
– També es podria oferir teràpia grupal per millorar altres objectius
-Tallers informatius i preventius a escoles, instituts famílies… amb professionals del sector, segons el caire de la temàtica que volguem informar.
d’habilitats socials per els nens i nenes.
A TRAVÉS DE:
Posar a disposició dels infants diversos equips tècnics (ordinadors, internet…) necessaris per ajudar-los a realitzar les tasques de l’escola.
Reunions periòdiques individualitzades amb les famílies per tal d’orientar-les sobre com prendre cura, educar els infants, i resoldre dubtes.
Visites puntuals (o periòdiques si es creu necessari) a casa de les famílies, per veure l’entorn en el que es troba l’infant i poder-los assessorar i donar suport en temes del dia a dia, crear uns hàbits alimentaris, de son, de relació familiar…
Potenciar la vinculació i la implicació de la família en el procés educatiu.
Crear activitats que puguin fer conjuntament pares-fills per tal de potenciar la seva relació. (tallers de cuina, ludoteques, conta contes, etc.)
Oferir a les famílies amb pocs recursos un espai de joc, trobada i relació, amb materials adequats a totes les edats, per tal de prevenir situacions de risc i, a la vegada, ajudar-los a resoldre les diferents problemàtiques que van sorgint amb els seus fills.
Proporcionar una guia amb diferents activitat de lleure economiques per que puguin fer tota la família conjuntament.
– Orientar els pares que ho necessitin
– Poder gestionar tot tipus d’ajudes
– Colònies i esplais