CASAL DE SETEMBRE DE L’1 AL 10 DE SETEMBRE DEL 2020

CASAL DE MATÍ:

El casal de matí està dividit en dos grups, destinat a infants de 3 a 12 anys.

Cada dia fan    1 hora de “deures”

                        1 hora de pati

                        1 hora d’activitat.

                        1 hora que segons el dia, destinem a deures, jocs o l’activitat.

SETMANES

  1. De l’1 al 4 de setembre (4 dies)
  2. Del 7 al 10 de setembre (4 dies)

HORARI

Acollida:          No hi ha acollida, el casal obra a les 8:30 del matí. L’horari d’entrada es de 8:30h a 9:00h del matí. (Entrada esglaonada)

      Casal matí:      Casal de 9:00h a 13:00

                             Horari de sortida: 13:00h a 13:30h.

      Menjador:       13:30h a 15:00h

                             Horari de recollida de 15:00h a 15:30h.

PREUS

      Casal matí:      55€ setmana, (50 germans)

      Menjador:       Dinar de casa: 3€ al dia.

                             Dinar de càtering. 7€ al dia.

CAL PORTAR:

Cada dia cal portar una motxilla amb aigua, gorra, crema solar, esmorzar.

INSCRIPCIÓ: Cal enviar tota la documentació a

https://1drv.ms/w/s!AhjMViphefaFnVcO7JR6IPvQB_c5 (cal descarregar i complimentar el document word)
auladaprenentatge@growinggrup.com

  • Formulari d’inscripció
  • Fotocòpia carnet vacunes actualitzat i carnet de salut, si no el tenim.
  • Rebut bancari conforme s’ha fet la transferència.
  • Fotocòpia de família nombrosa o monoparental.
  • ES90 2100 0377 1401 0077 0957

MESURES COVID: Hi ha un monitor per cada 10 nens, i es faran 2 grups per garantir l’aforament màxim. Els dividirem per edats, faran activitats per separat i sempre hi haurà un grup amb una activitat fóra de l’aula per maximitzar l’espai entre els grups i infants. (Exceptuant els dies de pluja) A cada aula hi haurà gel desinfectant i a cada canvi de classe s’han de rentar les mans. El nostre centre compleix  les garantíes sanitàries i tenim una persona de neteja que desinfectarà el local a diàriament. Disposem de la normativa i protocol d’actuació vigent. S’han eliminat les activitats on es podien trobar amb infants d’altres casals diferents. Es prendrà la temperatura abans d’entrar i assumiu la responsabilitat d’assegurar-vos quan els porteu que no hagin estat en contacte amb altres possibles portadors i no han tingut símptomes de la malaltia.