CASAL DE SETEMBRE DE L’1 AL 10 DE SETEMBRE DEL 2021

CASAL DE MATÍ:

El casal de matí està dividit en dos grups, destinat a infants de 3 a 12 anys.

Cada dia fan    1 hora de “deures”

                        1 hora de pati

                        1 hora d’activitat.

                        1 hora que segons el dia, destinem a deures, jocs o l’activitat del dia.

SETMANES

  1. 1, 2 i 3 de setembre
  2. Del 6 al 10 de setembre.

HORARI

Acollida:          No hi ha acollida, el casal obra a les 8:30 del matí.

L’horari d’entrada es de 8:30h a 9:00h del matí.

      Casal matí:      Casal de 9:00h a 13:00

                             Horari de sortida: 12:30h a 13:00h.

      Menjador:       13:00h a 15:00h

                             Horari de recollida de 15:00h a 15:30h.

PREUS

      Casal matí:      11€ dia, (10 germans)

      Menjador:       Dinar de casa: 3€ al dia.

                             Dinar de càtering. 7€ al dia.

CAL PORTAR:

Cada dia cal portar una motxilla amb aigua, gorra, crema solar, esmorzar.

INSCRIPCIÓ: Cal enviar tota la documentació a auladaprenentatge@growinggrup.com

  • Formulari d’inscripció
  • Fotocòpia carnet vacunes actualitzat i carnet de salut, si no el tenim.
  • Rebut bancari conforme s’ha fet la transferència.
    • ES90 2100 0377 1401 0077 0957
  • Fotocòpia de família nombrosa o monoparental.