kms

La metodologia que emprem al Grow es basa principalment en una didàctica activa, és a dir, estimular i optimitzar el desenvolupament global de l’infant, de totes les seves capacitats; físiques, intel·lectuals, afectives i socials, entenent que cada nen/a és únic, amb unes necessitats, motivacions i creences diferents.

En tot moment, l’infant és el protagonista del seu aprenentatge i, per això, se’ls propícia la descoberta d’una nova llengua, en aquest cas l’anglès, posant al seu abast elements i coneixements que s’esdevinguin intrínsecament atractius i motivadors per a ell.

Per als més petits, l’adquisició de la llengua anglesa es fa de manera natural, mitjançant el joc tot utilitzant un vocabulari bàsic. Es treballen els principals conceptes en coherència i necessitat del nen o nena. En aquest cas, també tenim en compte quins temes treballen a l’escola, per tal de poder-los ajudar i facilitar l’adquisició d’aquell nou contingut.

Per als més adults els ajudem a no perdre aquesta tercera llengua tan important avui dia, d’una manera molt comunicativa, ja que entenem que es la millor manera per no deixar caure en l’oblit l’anglès, sense deixar de banda tots els conceptes que formen aquesta llengua.

CRITERIS GENERALS D’ORGANITZACIÓ PEDAGOGICA I METODOLÒGICA

 √ Tenir en compte les diferències individuals dels infants.

√ Facilitar la varietat d’experiències i varietat de materials

√ Conèixer el principi d’activitat i interacció a partir dels quals els infants aprenen i construeixen coneixements.

√ Escoltar i atendre els infants en el que diuen i en el que fan, facilitant la seva participació en allò que els afecta per tal de desenvolupar el seu coneixement.